Od wtorku do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku można składać wnioski o dotacje. Pieniądze pochodzą z UE z programu Kapitał Ludzki

Wnioski można składać do czasu, gdy urząd zawiesi nabór. Zostanie to podane w odrębnych ogłoszeniach. Projekty, które zostaną zgłoszone do 28 października, będą poddane ocenie merytorycznej w połowie listopada.

Dyrektorka departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim Elżbieta Romańczuk powiedziała, że maksymalnie jeden podmiot może zdobyć dotację w wysokości do 50 tys. zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest to, by pomysł wyszedł od samych mieszkańców, musi mieć oddolny charakter, być inicjatywą społeczną i dotyczyć terenów wiejskich.

- Pojawiają się projekty dotyczące edukacji przedszkolnej, szkoleń dla dorosłych, np. językowych, obsługi komputera. Najbardziej popularne są jednak projekty skierowane do młodzieży szkolnej obejmujące dodatkowe zajęcia w szkołach w ramach programów rozwojowych tych szkół - poinformowała Elżbieta Romańczuk.

Urząd ocenia, że z tą "oddolnością" inicjatyw edukacyjnych nie jest najlepiej. Romańczuk wyjaśniła, że chodzi o to, by projekty wynikały z rzeczywistych potrzeb mieszkańców danej gminy, by były przez nich zgłoszone. Chodzi też o to, by realizowały je organizacje pozarządowe (posiadające status organizacji pożytku publicznego), Lokalne Grupy Działania czy związki wyznaniowe z danego terenu.

Zdarzają się jednak przypadki, że np. organizacje z zewnątrz, nawet z innych województw, próbują mieszkańcom podlaskich wsi oferować np. bezpłatne kursy komputerowe. - A nie o to tutaj chodzi - dodała Romańczuk. By zachować lokalność projektów, może nimi być objęty maksymalnie teren trzech gmin.

Romańczuk przypomniała, że ogółem w latach 2007-2013 w Podlaskiem z UE z programu Kapitał Ludzki na oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich przeznaczono pond 17,7 mln zł. Do końca kwietnia 2013 r. podpisano 277 umów na sumę 13,2 mln zł. Do końca września zrealizowano już i rozliczono 242 projekty o wartości 11,4 mln zł. W 2013 roku przeprowadzono konkurs, w którym wybrano 55 projektów na sumę ponad 2,75 mln zł.