Komisje szacujące straty po suszy powołano w 2 089 gminach, pracę zakończyło 288 z nich. Straty będą więc jeszcze większe.

Uchwała nr 107/2018 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi  zakłada, że pomoc trafi do areału 2 i pół razy mniejszego.

Powierzchnia upraw dotkniętych klęską to (stan na 16 sierpnia) 2 583 tys. ha. Szacunkową wartość strat wyliczono na 2 015 395 145 zł. Susza dotknęła 147 tys. gospodarstw.

„Ze względu na brak ostatecznych wyników prac komisji szacujących straty w plonach w wyniku wystąpienia w 2018 r. suszy lub powodzi przy szacowaniu skutków finansowych Programu założono, że pomocą zostanie objętych 1 071 tys. ha powierzchni użytków rolnych” – podano tymczasem w uchwale rządu dotyczącej pomocy po suszy, dodając, że „Przyjęcie powyższego założenia oznacza konieczność zabezpieczenia środków budżetowych w 2018 r. w kwocie 799,5 mln zł, z tego:

– 25 mln zł – dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji,

– 60 mln zł – na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców,

– 322 mln zł – na dotacje do 1 ha ubezpieczonych upraw rolnych (1000 zł/ha przy szkodach wynoszących co najmniej 70% danej uprawy),

– 375 mln zł – na dotacje do 1 ha nieubezpieczonych upraw rolnych (500 zł/ha przy szkodach wynoszących co najmniej 70% danej uprawy),

– 17,5 mln zł – na dotacje do 1 ha powierzchni stawów (300 zł/ha).”

Nie znając liczby ubezpieczonych, nie można obecnie wyliczyć, ile wyniesie dopłata do 1 ha, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wysokości szkód. Ilu poszkodowanych było ubezpieczonych, a ilu wejdzie do drugiej puli  – nie wiadomo.

Zgodnie z przepisami, w przypadku szkód w uprawach łączna kwota pomocy w odniesieniu do jednego gospodarstwa rolnego nie może przekroczyć:

1) 80% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014 lub
2) 90% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014 dla gospodarstw położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Premier zapowiada zwiększenie puli na pomoc po suszy, jednak nie w stosunku do uchwały z 31 lipca tego roku, a wobec pomocy z 2015 roku. 

Więcej: Premier: Przeznaczymy więcej środków na kompensaty wz. z suszą niż wcześniej

W 2015 roku straty były o połowę mniejsze.

Więcej: Od 11 września ARiMR będzie przyjmowała wnioski o "pomoc suszową"

W załączniku najnowsze informacje o stanie szkód i uchwała rządu o pomocy.