Wczoraj w Gdańsku marszałek województwa Mieczysław Struk i przedstawiciele Lokalnych Grup Działania (LGD) podpisali umowy ws. przekazania pieniędzy w ramach drugiego, dodatkowego konkursu, którego celem było wybranie najlepszych w kraju LGD.

W pierwszym konkursie dla LGD w Pomorskim w 2009 r. podpisano umowy ze wszystkimi 16 LGD działającymi w województwie, na kwotę prawie 130 mln zł. Do tej pory realizowanych jest łącznie ponad 1 tys. projektów, z czego ok. 900 stanowią tzw. "małe projekty" (dofinansowanie wynosi do 25 tys. zł).

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pomorskiego urzędu marszałkowskiego Justyna Durzyńska przypomniała, że program Leader jest realizowany w całym kraju od 2009 r. Tłumaczyła, że w ramach "małych projektów" np. zespół z Tuchomia otrzymał 21 tys. zł na zakup instrumentów muzycznych i strojów ludowych. LGD "Trzy Krajobrazy" dzięki dotacji przygotowała widowisko "Wesele Żuławskie", a jedna z kaszubskich restauracji otrzymała pieniądze na zakup regionalnych strojów dla kelnerek oraz zastawy kaszubskiej.

Marszałek województwa powiedział podczas uroczystości, że "LGD z perspektywy województwa realizują drobne przedsięwzięcia, ale bardzo istotne w lokalnych wspólnotach". - To niezwykle cenna inicjatywa UE, która pozwala finansować różnego rodzaju aktywności społeczne, czasami też o charakterze inwestycyjnym - dodał. Stwierdził też, że "największą wartością tych projektów jest oddolna inicjatywa społeczna w lokalnych wspólnotach".

Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby" otrzymała maksymalną dostępną kwotę, czyli 5 mln zł. Prezes Grupy, Wojciech Okrój powiedział, że 4,7 mln zł będzie przeznaczone dla beneficjentów z powiatu kartuskiego i z gminy Przywidz. - Chcemy przeznaczyć te pieniądze głównie na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii oraz na odtworzenie szlaków kulturowo-turystycznych - dodał.

Powiedział, że o pieniądze będą mogły się ubiegać różne grupy społeczne, np. osoby prowadzące małą działalność gospodarczą, stowarzyszenia i fundacje. Przewiduje, że konkursy będą ogłoszone jeszcze przed wakacjami. Do tej pory LGD podpisała ok. 140 umów. Do dyspozycji miała ok. 13 mln zł.

Lokalna Grupa Działania "Fundacja Partnerstwo Dorzecza Słupi" otrzymała prawie 5 mln zł. Prezes Grupy Lilianna Grosz powiedziała, że "Grupa liczy przede wszystkim na to, że projekty złożą ludzie młodzi (do 26. roku życia) i starsi np. w zakresie turystyki, energii odnawialnej i ochrony środowiska". Wcześniej "Fundacja Partnerstwo Dorzecza Słupi" otrzymała ok. 20 mln zł.

LGD "Trzy krajobrazy" otrzymała 2,3 mln zł. Prezes Grupy Emilia Grzyb powiedziała, że pieniądze będą przeznaczone na projekty pod nazwą "Przystanki zdrowia" w parkach i w salach sportowych. - Zależy nam bardzo na usportowieniu młodzieży i w tym celu będą powstawać przystanki zdrowia - dodała. Wyjaśniła, że dodatkowo będą organizowane porady dietetyka i warsztaty na temat prawidłowego odżywiania się.

Dodatkowe pieniądze otrzymały też Lokalne Grupy Działania: "Chata Kociewia" (3,3 mln zł), "Naszyjnik Północy" (3,3 mln zł) i "Sandry Brdy" (1,9 mln zł).

LGD ogłaszają konkursy dla rolników na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu, dla mikroprzedsiębiorców na rozwój i unowocześnienie swoich firm, dla gmin, kościołów i organizacji pozarządowych na projekty służące poprawie infrastruktury społecznej, turystycznej i kulturalnej, na rewitalizacje zabytków oraz na tzw. małe projekty.

LGD są to tzw. lokalne partnerstwa w formie stowarzyszenia lub fundacji skupiające przedstawicieli lokalnych społeczności i realizujące Lokalne Strategie Rozwoju. Strategie powstają przy szerokim udziale społeczności wiejskiej i określają kierunki rozwoju danego obszaru oraz rodzaje projektów, które powinny być dofinansowane z UE.