Wiceminister MSWiA - Paweł Szefernaker - przedstawił 24 lutego br. informację na temat wdrażania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y.

- Gminy złożyły łącznie ponad 3,6 tys. wniosków na kwotę nieco ponad 5 mld zł. To pokazuje jak ogromne są potrzeby inwestycyjne na terenach popegeerowskich - powiedział wiceminister.

Podkreślił, że rząd dba o tereny, na których przez lata brakowało inwestycji. - Stąd ta idea, aby gminy popegeerowskie otrzymały wsparcie w wysokości 250 mln zł na inwestycje - zauważył Szefernaker.

Aktualnie wnioski o dofinansowanie są oceniane przez wojewodów. Potem trafią do Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, która została powołana przy Prezesie Rady Ministrów. Po rozstrzygnięciu naboru pieniądze otrzymają gminy.

- Nabór wniosków zostanie rozstrzygnięty tak szybko, jak to tylko będzie możliwe - zapowiedział wiceminister Paweł Szefernaker.

Wiceszef MSWiA zwrócił uwagę, że w trakcie naboru Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedziało na kilkaset pytań, a wszystkie wątpliwości interpretacyjne były wyjaśniane na bieżąco. Poinformował również, że powstanie raport, który będzie dotyczył rodzaju inwestycji najczęściej wskazywanych przez gminy. W oparciu o ten dokument będzie prowadzona polityka rządu na terenach popegeerowskich.

Nabór wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich premier Mateusz Morawiecki i wiceminister Paweł Szefernaker ogłosili 30 grudnia 2020 r. Wnioski można było składać od 4 stycznia do 12 lutego br.

Gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą sfinansować budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych. Katalog zadań inwestycyjnych, na które gmina może przeznaczyć środki jest otwarty.