Do końca 2006 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała należnych płatności na rzecz beneficjentów Programu SAPARD. Łącznie z Rocznych Umów Finansowych 2000-2003 (RUF 2000-2003), odsetek i środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 wypłacono beneficjentom prawie 1,068 mld euro (około 4,512 mld złotych), co stanowi prawie 113 proc. środków pierwotnej alokacji przeznaczonych na Program SAPARD z RUF 2000-2003. Nie sprawdziły się obawy, że Polska nie wykorzysta przyznanych środków.

Źródło: MRiRW