Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO). Nabór projektów do konkursu rozpoczął się w czwartek, a zakończy 12 stycznia 2012 roku - poinformowała Urszula Mirończuk z Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Do konkursu swoje projekty mogą składać firmy z branży turystycznej, a wnioski mają dotyczyć powiększenia bazy noclegowej w Podlaskiem. Może to być m.in. budowa nowego hotelu czy rozbudowa już istniejącego, a także np. stworzenie unikatowej oferty turystycznej w regionie.

Mirończuk dodała, że szansę na dotację mają inwestycje realizowane w gminach położonych na obszarze Natura 2000 oraz innych atrakcyjnych turystycznie, które zakwalifikowano w "Programie rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego w latach 2010-2015". Według tej listy, to m.in. gminy w powiecie suwalskim, augustowskim, bielskim czy sokólskim.

Na wsparcie mogą też liczyć przedsięwzięcia w miejscowościach o statusie uzdrowiska. W regionie są to: Augustów i Supraśl. Wysoko będą też punktowane wnioski wykorzystujące nowoczesne technologie.

Mikroprzedsiębiorstwa mogą starać się o dotację do 1,5 mln zł, a dla małych i średnich firm to maksymalnie 6 mln zł dofinansowania.

W dotychczasowych konkursach na rozbudowę bazy noclegowej w regionie wykorzystano łącznie ponad 87 mln zł unijnego dofinansowania. Dzięki temu powstaje ok. 1,2 tys. miejsc w hotelach i pensjonatach.

Mirończuk dodała, że obecny konkurs dla firm z branży turystycznej jest ostatnim tego typu, w budżecie RPO na lata 2007-2013.

Pytani o bazę noclegową w regionie przedstawiciele organizacji turystycznych w Podlaskiem oceniają, że brakuje tam głównie hoteli dwu- i trzygwiazdkowych, które są o nieco niższych standardach, ale nocleg w nich jest tańszy. Według nich, tego typu ofert szukają zarówno młodzi, jak i starsi turyści odwiedzający Podlaskie.

Jak powiedziała dyrektorka Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Jadwiga Dąbrowska, turyści, którzy się zgłaszają do tej placówki, szukają tanich kwater. Dodała, że chętnie nocują w pensjonatach, pokojach gościnnych a także w kwaterach agroturystycznych. Według niej, potrzebna jest w regionie tańsza baza turystyczna, gdyż w szczególności w długi majowy weekend czy w okresie letnim, brakuje wolnych kwater.

Eugeniusz Ławreniuk, prezes Polskiej Izby Turystyki oddział w Białymstoku, uważa, że baza noclegowa w regionie jest "bardzo uboga", a w szczególności brakuje właśnie hoteli dwu- i trzygwiazdkowych.