- W ciągu kliku lat udało nam się odmienić oblicze kujawsko-pomorskiej wsi, która jest dziś bardziej nowoczesna i przyjazna mieszkańcom. Efekty realizacji wspieranych przez Urząd Marszałkowski projektów widać w każdej, nawet najmniejszej miejscowości naszego regionu - powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak podkreślił, samorząd województwa jest odpowiedzialny za realizację w Kujawsko-Pomorskiem części Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dotyczącej podziału pieniędzy na poprawę infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa, budowę sieci usług dla gospodarki wiejskiej i mieszkańców wsi, rozwój i odnowę obszarów wiejskich, a także na realizację lokalnych strategii rozwojowych i funkcjonowanie lokalnych grup działania. Pieniądze z PROW trafiają do gmin, instytucji kultury, związków wyznaniowych i organizacji pozarządowych.

W sumie, w latach 2007-2013 do rozdysponowania są 634 miliony złotych. Do tej pory podpisano umowy dotyczące udzielenia wsparcia na 1536 przedsięwzięć na łączną sumę 481 milionów złotych. Ich realizacja trwa lub już się zakończyła - dodał marszałek.

Częścią PROW jest oś Leader, z której mieszkańcy terenów wiejskich korzystają za pośrednictwem 20 działających w regionie lokalnych grup działania - partnerstw, skupiających przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i gospodarczego. W swoich lokalnych strategiach rozwoju zapisały one różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych lokalnych społeczności, służące integracji i identyfikacji z miejscem zamieszkania.

W ramach tej części PROW do rozdysponowania jest w sumie 117 milionów złotych. Do tej pory podpisano umowy dotyczące udzielenia wsparcia na kwotę 82 milionów złotych, a dofinansowanie trafiło dotychczas na realizację 896 projektów.

- Dzięki wsparciu z PROW w gminie Lniano przebudowaliśmy świetlice wiejskie, postawiliśmy nowe place zabaw i zrealizowaliśmy inwestycje związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków. W Lnianie powstała izba tradycji, a w Ostrowitem zagospodarowano teren wokół kąpieliska. Otrzymaliśmy też wsparcie na realizację siedmiu projektów w ramach osi Leader - poinformowała Zofia Topolińska, wójt gminy Lniano.

W gminie Unisław do tej pory zakończono realizację siedmiu przedsięwzięć, na które wydano 6 milionów złotych.

- To pieniądze na aktywizację mieszkańców, budowę świetlic oraz boisk. Dzięki nim rozwiązaliśmy między innymi problem z dostarczeniem wody do wszystkich mieszkańców - zaznaczył Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.