Pieniądze te trafiły do rolników z Opolszczyzny, którzy do 15 maja 2013 r. złożyli odpowiednie wnioski. Były one wypłacane od początku grudnia. Ostatnie pieniądze w ramach tzw. kampanii 2013 - czyli puli przekazywanej rolnikom na podstawie ubiegłorocznych wniosków - trafią do opolskich rolników do 30 czerwca.

Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja podkreślił w rozmowie, że pieniądze wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach unijnych dopłat bezpośrednich i dodatkowych płatności - np. z tytułu dopłat rolno-środowiskowych - to "pewny pieniądz", który pozwala rolnikom na "stabilne gospodarowanie, rozwijanie i funkcjonowanie gospodarstw".

"Pieniądze z produkcji są dla nas wirtualne do chwili, gdy nie wpłyną na konto. Na to, czy będą i ile ich będzie ma wpływ wiele czynników - m.in. ewentualne kataklizmy, urodzaj, ustalane ceny sprzedaży. Pieniądze z dopłat są pewne - jeśli wypełni się wniosek i spełni odpowiednie kryteria. To pozwala stabilnie prowadzić gospodarstwa, planować ich modernizację czy rozwój" - powiedział Czaja zaznaczając, że dlatego rolnicy chętnie po nie sięgają.

Wicedyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marek Wróbel podał, że do początku czerwca tego roku od grudnia ub. roku w ramach dopłat bezpośrednich wypłacono już opolskim rolnikom blisko 497 mln zł. Wnioski o te płatności złożyło do 15 maja 2013 r. ponad 27,5 tys. rolników z regionu. Do końca czerwca, zdaniem Wróbla, kwota ta przekroczy 500 mln zł. Dla porównania - w ramach wniosków z roku 2012 wypłacono opolskim rolnikom ponad 480 mln zł.

Ponadto opolski oddział ARiMR wypłacił też 12,5 mln zł za gospodarowanie na niekorzystnych rolniczo terenach (w ub. roku wnioskowało o nie ok. 7 tys. rolników) oraz 41 mln zł w ramach dopłat rolno-środowiskowych (wnioskowało o nie 4 tys. rolników z woj. opolskiego). Łącznie wypłacona do tej pory pula dopłat i płatności dla rolników z Opolszczyzny na podstawie wniosków z 2013 roku przekroczyła już 550 mln zł. "Jest to na pewno kwota, która w dosyć znaczny sposób wspomaga produkcję rolną i funkcjonowanie gospodarstw" - uznał wiceszef ARiMR w Opolu.

Wróbel dodał, że największe w ostatnich latach gospodarstwo zgłoszone do dopłat miało ponad 11,2 tys. hektarów powierzchni, a największa kwota wypłacona jednorazowo wnioskodawcy wyniosła prawie 13,4 mln zł.

Wicedyrektor opolskiego oddziału ARiMR podał też, że średnia łączna kwota płatności za lata 2004-2011 przypadająca na jedno gospodarstwo w woj. opolskim wyniosła 101,5 tys. zł i była jedną z pięciu najwyższych w kraju. Średnia łączna kwota płatności za lata 2004-2011 przypadająca na hektar powierzchni była na Opolszczyźnie najwyższa w kraju i wyniosła blisko 5,9 tys. zł.

Szef opolskiej Izby Rolniczej podkreślił, że pula wypłacanych rolnikom w ramach różnych dopłat i płatności obszarowych pieniędzy z roku na rok rosła z kilku powodów. Po pierwsze - stopniowo zwiększały się wynegocjowane z UE ich poziomy, aż do osiągnięcia pełnej, stuprocentowej płatności w 2013 roku. Po drugie - rolnicy stopniowo "oswajali się z nimi i uczyli po nie sięgać". Wpływ na wysokość wypłacanych kwot miał też kurs euro.