Jak poinformował dziś mazowiecki urząd wojewódzki, środki dla mazowieckich samorządów pochodzą z rezerwy ministra spraw wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

To trzecia transza promes w 2012 r. W ramach obecnego dofinansowania zrealizowanych zostanie 15 inwestycji związanych z odbudową dróg lokalnych, powiatowych i gminnych.

W regionie siedleckim środki trafią do powiatów: garwolińskiego - 800 tys. zł, łosickiego - 1,3 mln zł, siedleckiego - 380 tys. zł oraz do gmin: Kosów Lacki - 80 tys. zł, Maciejowice - 200 tys. zł, Ceranów - 300 tys. zł i Korczew - 450 tys. zł.

W regionie płockim wsparcie finansowe otrzyma powiat sochaczewski - 500 tys. zł oraz gminy: Słubice - 500 tys. zł, Młodzieszyn - 300 tys. zł i Brochów 270 tys. zł.

W regionie radomskim środki trafią do powiatu białobrzeskiego - 300 tys. zł i gminy Solec nad Wisłą - 250 tys. zł, a w regionie ostrołęckim do powiatu ostrołęckiego - 900 tys. zł.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki przypomniał, że w latach 2010-11 na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze, wyrządzonych przez powódź, samorządom regionu oraz Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW) przekazano prawie 115 mln zł, z czego 14 mln zł pochodziło z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, a 100 mln zł z rządowej rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W 2012 r. w ramach I i II transzy promes przekazano mazowieckim samorządom 35,6 mln zł, natomiast WZMiUW otrzymał 2,1 mln zł z Funduszu Solidarności UE na odbudowę popowodziową.