W czwartek zarząd województwa zaakceptował listę podmiotów, które otrzymają dotacje.

- To program o wielkim znaczeniu dla Małopolski, który daje wielu miejscowościom szansę na realną poprawę jakości życia ich mieszkańców - ocenił członek zarządu województwa Stanisław Sorys. - Miejscowości i wsie będą ładniejsze i bardziej atrakcyjne również dla turystów - dodał.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na m.in. modernizacje szkół, nowe chodniki, boiska i kompleksy sportowe czy parkingi. Dzięki przyznanym pieniądzom tereny wokół zabytkowych kościołów będą mogły zostać uporządkowane i zagospodarowane, a niektóre miejscowości zyskają uliczne oświetlenie. Część pieniędzy zostanie też przeznaczona na budowę lokalnych ośrodków kultury i placów zabaw dla dzieci.

Jak podkreślają władze województwa, nabór wniosków na dofinansowanie w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi" cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Pieniądze zostały podzielone według kryteriów ustalonych przez resort rolnictwa, które uwzględniały m.in. poziom dochodów podatkowych danej gminy i wysokość bezrobocia.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 500 tys. zł (do 75 proc. wartości inwestycji).