Koperta finansowa na płatności bezpośrednie za 2018 r. wynosi 14,8 mld zł. „Ze względu na stosowaną dyscyplinę finansową i zmniejszenia płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości zakładamy że środki finansowe zostaną wypłacone w wysokości 14,65 mld zł” – informuje ARiMR. Do końca lutego płatności bezpośrednie zostały zrealizowane w wysokości 12,3 mld zł, co stanowi 85,46% prognozowanej kwoty.

Natomiast na realizację płatności obszarowych w ramach PROW planowana jest kwota 2,5 mld zł. Do końca lutego płatności te zostały zrealizowane w wysokości 1,65 mld zł, co stanowi 65,3% prognozowanej kwoty – podaje agencja.

Pytaliśmy w ARiMR, czy w tym roku również obszary ASF otrzymały dopłaty w pierwszej kolejności? Czy powiat Biała Podlaska ma już dopłaty na kontach?

„ARiMR stara się wypłacać płatności bezpośrednie w pierwszej kolejności tym rolnikom, którzy ponieśli starty spowodowane klęskami żywiołowymi, w 2018 roku była to susza, czy innymi zdarzeniami np. wystąpieniem ASF. Warunkiem wydania decyzji o przyznaniu płatności, a  w konsekwencji wypłaty dopłat jest pozytywny wynik kontroli” – informuje agencja i wylicza:

„W roku 2018 zostało złożonych 1,335 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Rolnicy z obszarów ASF złożyli ok. 403 tys. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym w powiecie Biała Podlaska 14,8 tys. wniosków.

Do 1 marca 2019 r. dla 1,238 mln wniosków zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydane zostały decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich (92,7% wszystkich wniosków). Na obszarach ASF decyzje w sprawie przyznania płatności zostały wydane dla ponad 379 tys. rolników, co stanowi 94% składających wnioski. W powiecie Biała Podlaska decyzje w sprawie przyznania płatności zostały wydane dla  13,7 tys. rolników, co stanowi  94,5% składających wnioski”.