Oczoś podkreśliła, że pieniądze na zasiłki dla rodzin (do 6 tys. zł) trafią do gmin już we wtorek. - Pieniądze przeznaczone są na pomoc dla osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji po burzach i gradobiciu, jakie wystąpiły w regionie w maju - zaznaczyła rzeczniczka.

Po majowych burzach i gradobiciu siedem gmin zwróciło się do wojewody podkarpackiego o wsparcie. Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaakceptować musiał minister administracji i cyfryzacji, a także minister finansów.

Pomoc została przyznana dla 212 rodzin z siedmiu gmin. Największą dotację otrzyma gmina Głogów Małopolski - prawie 170 tys. zł, zasiłki otrzyma 76 rodzin. Natomiast gmina Sieniawa dostanie 113 tys. zł - dla 48 rodzin.

Dotację otrzymały również gmina Leżajsk - ponad 97 tys. zł, Tryńcza - 94,5 tys. zł, Pilzno - 26 tys. zł, Nowa Sarzyna - 7 tys. zł oraz gmina Kuryłówka - 1 tys. Łączna kwota wsparcia to ponad 500 tys. zł.