Ze zdziwieniem przyjęto wiadomość, że podczas wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów nie zajęto się sprawą, pomimo zapowiedzi.

- Nie brał udziału w obradach minister Rostowski i sądzimy, że to było przyczyną, że nie było to procedowane – wyjaśnił wiceminister Andrzej Butra. Podkreślił, że przyczyną dużych strat jest powszechne stosowanie zachodnich odmian bardziej plennych, ale mniej odpornych na mróz.

Tymczasem brakuje ziarna do siewu, jego ceny są wysokie. Według wiceministra, na obsianie 350 tys. ha starczy ziarna, pozostały areał rolnicy obsieją ziarnem z zapasów.

- Rząd nie ma możliwości zahamowania eksportu zbóż – powiedział wiceminister. Decydują o tym poszczególne podmioty rynkowe, prowadzące działalność gospodarczą.

Posłowie wskazywali, że zapowiadano przesunięcie na kredyty inwestycyjne środków przeznaczonych na kredyty klęskowe. W tym stanie rzeczy trzeba jednak uznać, że zagrożone są obie formy kredytów. Klęska, jaka dotknęła rolników, będzie miała długofalowe skutki – może spowodować skokowy wzrost cen jesienią, jako skutek niższych plonów.

Problemem może być - podobnie jak przed rokiem - wykazanie 30-procentowych strat, koszt działania komisji szacujących straty trzeba uznać za zbędny, bo i tak żadna pomoc nie będzie przy takim założeniu przyznana – mówili posłowie. Tymczasem problem powtarza się i można przyjąć zasady np. umarzania podatku czy obniżania składek, obowiązujące w podobnych sytuacjach.

Wskazywali też, że rolników traktuje się jak potencjalnych przestępców, każąc im poświadczać konieczność przesiania u dwóch sąsiadów, czego wymaga ARR.

Ciągle nie ma systemu ubezpieczeń - przystępnego i pokrywającego rzeczywiście poniesione straty.

Rolnicy wyszli na pola, sieją już nawet na Podlasiu, nie mają czasu czekać, aż rząd zajmie się zmianą stawek dopłat do materiału siewnego.

Przewodniczący obradom Krzysztof Jurgiel podkreślił, że w Sejmie leżą dwa projekty ustaw autorstwa PiS – o zwiększeniu zwrotu akcyzy i o ubezpieczeniach.

Komisja jednogłośnie przyjęła dezyderat w sprawie pomocy dla rolnictwa, wzywający rząd do działań i przedstawienia informacji o sytuacji.

Na 30 marca zapowiedziano kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone tym problemom.