Pisaliśmy, że po ostatnim naborze na działanie 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej" z PROW 2007-2013 zabrakło pieniędzy dla połowy rolników zabiegających o pomoc.

ARiMR wyjaśniła wtedy, że nie należy spodziewać się dodatkowych środków, stanowisko takie potwierdziło Ministerstwo Rolnictwa, które pisało: „Pierwotnie, na przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego PROW 2007-2013, przeznaczono środki w wysokości 100 mln euro. W związku z dużym zainteresowaniem ww. instrumentem wsparcia w następnych latach stopniowo podwyższano limit środków dostępnych na to działanie kolejno o kwoty: 31,5 mln euro, 38 mln euro i 25 mln euro. Ostatniej realokacji dokonano w 2014 r., zwiększając tym samym budżet działania do wysokości 194,5 mln euro i aktualnie nie przewiduje się podjęcia działań związanych z przesunięciem dodatkowych środków na ten instrument wsparcia.”

Potrzebę zwiększenia budżetu na Przywracanie potencjału dostrzegł zarząd KRIR, który  zwrócił się do ministra „w związku z dużą liczbą rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi w 2015 r.” z takim pytaniem i sugestią: „czy resort rolnictwa planuje przesunąć niewykorzystane środki z innych działań na działanie 126? W opinii wielu rolników najlepszym sposobem na wykorzystanie pozostałych środków z innych działań PROW 2007-2013 byłaby pomoc osobom poszkodowanym.”