Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 12 października 2015 r. do ministra rolnictwa, popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz zgłaszane przez hodowców owiec uwagi, o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 5 lutego 2015 roku o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Hodowcy owiec, którzy chcą skorzystać z płatności do owiec matek, są zmuszeni do przetrzymywania ich do 20 listopada. Dla innych gatunków objętych płatnościami jest to 30 dni od chwili złożenia wniosku o płatność ( z wyłączeniem cieląt).

KRIR zgadza się z argumentami hodowców owiec, którzy uważają, że:

1) wydłużanie terminu przetrzymywania matek do 20 listopada koliduje z pracami hodowlanymi zarówno w stadach zarodowych jak i towarowych. Stanówka owiec dla ras hodowanych na terenie Podkarpacia przypada z końcem lipca. Do rozrodu powinny trafić samice zdrowe. Przy obecnym zapisie ustawy wybrakowane matki hodowca aby otrzymać płatność, musi "niepotrzebnie" karmić do 20 listopada.

2) przy atakach wilków, które stały się już codziennością i w związku ze swobodną interpretacją przez pracowników BP ARiMR czy zagryzienie owcy przez wilka należy traktować jako zdarzenie siły wyższej, hodowcy narażeni są na duże straty finansowe z tytułu utraty owcy i dodatkowe emocje związane z koniecznością udowodnienia pracownikowi, że nastąpiło zdarzenie losowe. W przypadku hodowców owiec, przy obecnym zapisie ustawy walka z wilkami i urzędnikami ma trwać przez cały sezon pastwiskowy, a nawet dłużej. Owce po sezonie pastwiskowym, przy sprzyjającej pogodzie mogą przebywać na okólnikach nawet do końca listopada. Okólnik, mimo zastosowania środków zabezpieczających, nie stanowi przeszkody dla wilka.

Będzie nowelizacja?