Zapowiadane jest podwojenie limitu pomocy de minimis, przysługującej każdemu rolnikowi w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych.

Więcej: Od września dwa razy tyle pomocy de minimis? 

Do tej pomocy wliczane są np. dopłaty do materiału siewnego, ulgi podatkowe.

Więcej: Czy to pomoc de minimis? 

Co zalicza się do pomocy de minimis? 

Wysokość udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych na dzień 30 maja 2018 r. wynosi 161.557.544,48 euro, co stanowi 71,58% limitu.

W 2017 r.  pomocy z różnych tytułów w formie de minimis w rolnictwie udzielono dla ponad 152 tysięcy gospodarstw rolnych - podaje MRiRW.

Ministerstwo nie odpowiedziało jednak na pytania, jakiej pomocy de minimis udzielono w ostatnim roku w przeliczeniu na  jednego rolnika? Ilu wykorzystało dostępny limit 15 tys. euro?

Przy założeniu, że roczna pomoc de minimis to ok. 80 tys. euro, a korzysta z niej ok. 152 tys. gospodarstw, można przyjąć, że każde z nich odebrało trochę więcej niż 0,5 tys. euro, co na 3 lata daje im wykorzystanie 1/10 dostępnego limitu.

W tym stanie rzeczy dziwi brak odpowiedzi na pytania: czy zapowiadany wzrost limitu pomocy de minimis dla jednego rolnika  będzie oznaczał zarazem wzrost możliwości skorzystania z tej pomocy przez rolników i czy ministerstwo planuje inne niż obecne możliwości  pomocy w ramach de minimis?

Z podwojenia limitu skorzystają zapewne tylko nieliczni. A szkoda – de minimis to mechanizm do skierowania pomocy ściśle ukierunkowanej, ale łatwej do udzielenia, także i zwłaszcza do zastosowania dla małych gospodarstw. Mechanizm wykorzystywany przez państwo tylko w trzech czwartych możliwości.