Dwa lata czekali rolnicy, którzy złożyli wnioski w 2007 r. na to, żeby Agencja zwarła z nimi umowy i dokonywała płatności. W między czasie planowane inwestycje były ponownie budżetowane przez wielu rolników ze względu na zmieniającą się sytuację ekonomiczną ich gospodarstw oraz ze względu na zmiany cen maszyn i urządzeń.

Dotychczas ARiMR podpisała 14 220. Ponad 12 tys. rolników zrealizowało w całości lub części zaplanowane inwestycje i złożyło wnioski o płatność. Dla 9 297 beneficjentów Agencja wystawiła zlecenia płatności.

W pierwszym naborze przeprowadzonym w 2007 r., złożono 18,3 tys. wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych.

Duża grupa rolników zrezygnowała z wprowadzenia koniecznych poprawek i uzupełnień do swoich wniosków i ich wnioski niespełniające kryteriów przyznania pomocy ARiMR musiała odrzucić – informuje Departament Komunikacji Społecznej Agencji.

W drugim naborze wniosków na to działanie rolnicy złożyli blisko 25 tys. wniosków. Od czerwca podpisywane są umowy.

Inwestycje rolników na zakup maszyn i urządzeń rolniczych są kontynuacją trendu, który pojawił się już w latach 2004 – 2006 przy wdrażaniu Sektorowego Programu Operacyjnego wspierającego rozwój i unowocześnianie rolnictwa. Z tego programu skorzystało blisko 21 tys. rolników, a spośród nich ponad 80% inwestowało w zakup sprzętu rolniczego.

źródło: ARiMR/farmer.pl