Minister rolnictwa przedstawił projekt rozporządzenia dotyczący płatności niezwiązanej z produkcją ziemniaków.

Szacuje się, że z omawianych płatności skorzystałoby około pięciu tysięcy producentów rolnych w całej Polsce. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia ma przyczynić się do poprawy warunków konkurencji polskich rolników uprawnionych do uzyskania niezwiązanej z produkcją części płatności uzupełniającej do ziemniaków skrobiowych na wspólnym rynku Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia został przesłany do konsultacji społecznych.