Dzięki zwiększonej dotacji z budżetu państwa w "Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych" uda się zmodernizować lub przebudować w Podlaskiem w 2014 r. 96 km dróg gminnych i powiatowych, a nie - jak wcześniej planowano - ok. 26 km. Po prawie 20 mln zł trafi po równo na inwestycje na drogach gminnych i powiatowych. Gaweł poinformowała, że wojewoda podlaski bezzwłocznie wystąpi do nadzorującego program Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o zaakceptowanie poszerzonej listy inwestycji, które zakwalifikowano do dofinansowania.

Gaweł przypomniała, że w Podlaskiem potrzeby modernizacji dróg lokalnych - mimo realizacji narodowego programu ich przebudowy od kilku lat - wciąż pozostają duże. Na 2014 r. samorządy złożyły 100 wniosków o dotacje. Łącznie ubiegały się o pieniądze na modernizacje 237 km dróg.

Po zwiększonej puli, dotacje dostaną 32 wnioski (11 złożonych przez powiaty, 21 przez gminy). Gaweł zaznacza, że należy jeszcze wziąć pod uwagę możliwości oszczędności poprzetargowych, co oznacza, że szanse na dofinansowanie mogą mieć ostatecznie nawet 43 wnioski. Oznaczałoby to, że w 2014 r. uda się zmodernizować ok. 125 km dróg powiatowych i gminnych.

Z danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że od początku istnienia "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" w 2009 r. w Podlaskiem przebudowano ok. 660 km dróg gminnych i powiatowych. Rząd przeznaczył łącznie na ten cel ok. 200 mln zł. - Jest to solidny zastrzyk finansowy, ogromna pomoc dla samorządów. Dzięki tym pieniądzom po lokalnych drogach jeździ się wygodniej i przede wszystkim bezpieczniej - dodała Gaweł.

W 2013 r. udało się przebudować 60,7 km dróg (34,5 km powiatowych i 26,2 km gminnych). Z budżetu państwa pochodziło na ten cel ponad 28,5 mln zł, drugie tyle dołożyły samorządy.