W podlaskim OR w Białymstoku oraz w mazowieckim OR w Warszawie w sobotę zostały przekroczone limity koperty finansowej. W związku z tym 12 listopada br. (poniedziałek) jest ostatnim dniem składania wniosków w tych województwach.

Sobota była natomiast ostatnim dniem przyjmowania wniosków w 8 województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim.

W woj. śląskim termin składania wniosków upływa 13 listopada (wtorek) o godz. 13:15.

Koperty finansowe na poszczególne województwa są zróżnicowane. W ciągu dnia ARiMR zaktualizowała dane o złożonych wnioskach dla województw mazowieckiego i podlaskiego (w tym drugim przypadku liczby spadły, jednak suma wnioskowanej pomocy przekroczyła 120 proc.)

Oddział Regionalny Liczba złożonych wniosków Kwota
wnioskowana [zł]
Wykorzystanie limitu
dolnośląski 550 94 047 134,00 158,83%
kujawsko - pomorski 1 336 173 814 029,00 165,61%
lubelski 804 86 747 949,00 56,50%
lubuski 486 90 774 148,91 349,14%
łódzki 1 051 108 178 961,00 88,30%
małopolski 233 22 907 894,00 45,61%
mazowiecki 2 317 279 367 602,00 122,67%
opolski 438 65 120 448,00 175,88%
podkarpacki 310 34 891 156,00 82,68%
podlaski 795 128 935 479,53 120,05%
pomorski 744 120 627 822,00 214,05%
śląski 302 41 298 223,23 121,84%
świętokrzyski 385 32 385 065,00 54,94%
warmińsko - mazurski 797 130 100 973,00 200,37%
wielkopolski 2 787 423 097 089,00 243,78%
zachodniopomorski 711 144 064 435,00 337,05%

Źródło: ARiMR, stan na 12.11.2007 godz. 17:00

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski będą przyjmowane jeszcze przez jeden dzień po dniu, w którym koperta finansowa przewidziana dla danego regionu zostanie wyczerpana w 120 proc.. Środki dostępne na ten rok to blisko 1,4 mld zł (360 mln euro).

Jeden wnioskodawca ubiega się średnio o dofinansowanie w wysokości 140 tys. zł.

Kwoty dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych, o które wnioskują rolnicy są znacznie wyższe niż w poprzednich latach w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Wtedy średnie dofinansowanie inwestycji wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosło 110 tys. zł. Obecnie rolnicy wnioskują o pomoc wyższą średnio o 30 tys. zł. W związku z tym w ramach koperty finansowej na rok 2007 ARiMR będzie mogła dofinansować w skali całego kraju ok. 10 tys. wniosków. Wszystkie wnioski, które nie uzyskają pomocy finansowej w ramach środków z tego roku, będą w pierwszej kolejności rozpatrzone w roku przyszłym, a Ci rolnicy, którzy złożą wniosek w ramach tego naboru nie będą musieli składać go ponownie. 

W sobotę do godziny 9.00 ARiMR przyjęła ponad 15 tys. wniosków. W związku z tym, że nie było już chętnych do składania wniosków w sobotę 10 listopada 2007 r. oddziały regionalne Agencji pracowały do godziny 16.15 - 17.00. Tylko Podlaski OR zakończył pracę w sobotę o godzinie 19.00, z chwilą obsłużenia ostatniego oczekującego na złożenie wniosku rolnika.

Jak składać wnioski na "Modernizację gospodarstw" - czytaj poradnik farmer.pl

Zobacz, jak wyglądało oblężenie oddziałów ARMiR

Źródło: ARiMR