Wypłata dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych prawie na finiszu.

Według najnowszych danych, do 4 marca 2022 r. ARiMR wypłaciła rolnikom ok. 14,26 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 2,8 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł.

Natomiast cały budżet na płatności obszarowe za 2021 rok to nieco ponad 3 mld zł.

Od 18 października do 30 listopada 2021 r. wypłacane były zaliczki. W tym okresie do 1,21 mln rolników trafiły dopłaty bezpośrednie w kwocie ok. 9,88 mld zł, a ponad 858 tys. otrzymało 2,21 mld zł w postaci płatności obszarowych z PROW.

1 grudnia 2021 r. rozpoczął się proces przekazywania wypłat końcowych. Płatności w ramach kampanii 2021 mogą być realizowane do 30 czerwca 2022 r.

- ARiMR dokłada wszelkich starań, by pieniądze jak najszybciej trafiały do beneficjentów - podkreśla Agencja w komunikacie.

Dotychczas wydano decyzje w przypadku blisko 99 proc. rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie i ok. 98 proc. tych, którzy wystąpili o płatności obszarowe PROW.

Jak podkreśla ARiMR, wydłużone procedury dotyczą zaś m.in. gospodarstw wytypowanych do kontroli oraz gruntów, których właściciel zmienił się w wyniku dziedziczenia. Pieniędzy nie mogą otrzymać ci, którzy przekazali nieaktualny numer konta bankowego – właściwy należy zgłosić w biurze powiatowym Agencji.