Zdaniem posła w wypowiedzi premiera znalazło się tylko to, co dotyczy obciążeń dla rolnika, zabrakło natomiast całościowej wizji rozwoju:

- Przedstawiając w exposé program rządu w sprawach wsi i rolnictwa, pan premier skupił się jedynie na opodatkowaniu rolników i reformie KRUS, krótko mówiąc, jedynie na obciążeniu rolników. Pan premier nie wspomniał ani słowem o wspólnej polityce rolnej po roku 2013. Polscy rolnicy chcą wiedzieć, na co mogą liczyć. Czy nastąpi wyrównanie dopłat bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej w latach 2014–2020? Jak wyglądają negocjacje w tej sprawie? Co zrobiono podczas trwającej naszej prezydencji, aby wyrównanie dopłat bezpośrednich stało się faktem? Pytam również, jaki jest stosunek nowego rządu do upraw genetycznie modyfikowanych. Czy polski rząd zadba o to, żeby Polska była krajem wolnym od GMO?