Tereny inwestycyjne, którymi dysponuje ANR - to kilkadziesiąt tysięcy hektarów gruntów położonych na terenie całego kraju, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na różnorodne cele inwestycyjne.

Najwięcej takich terenów jest w województwach: dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

"Są to tereny o dużej powierzchni, dobrze skomunikowane, na których mogą powstać inwestycje typu "greenfield", parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowe, handlowe, logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe a także atrakcyjne obiekty sportowo - rekreacyjne" - tłumaczy Świętochowski.

Zdaniem prezesa, największym atutem terenów inwestycyjnych ANR jest ich doskonała lokalizacja. Aż ok. 60 tys. ha położonych jest w granicach administracyjnych miast. Znajdują się one m.in. na terenie Warszawy, Wrocławia, Poznania czy Katowice.

Dodał, że wiele działek oferowanych przez Agencję położonych jest w bezpośrednim sąsiedztwie strategicznych węzłów komunikacyjnych i transportowych - istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk.

Szef ANR zaznaczył, że ponad 1700 ha gruntów inwestycyjnych ANR wchodzi w skład Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), które zapewniają inwestorom preferencyjne warunki prowadzenia działalności takie jak ulgi podatkowe i zwolnienia.

"Warto wspomnieć, że w końcu marca pod patronatem ministra gospodarki, ANR oraz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, 5 stref ekonomicznych oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) podpisały porozumienie dotyczące długofalowego projektu dotyczącego drogi S3. W przypadku Agencji jest to ponad 1700 ha w województwie dolnośląskim, które mogą odegrać szczególne znaczenie przy realizacji tego przedsięwzięcia" - powiedział prezes.

Dodał, że od 2009 r. funkcjonuje tzw. Krajowy Zasób Nieruchomości Inwestycyjnych (KZNI). W jego skład wchodzą oferty dużych terenów (powyżej 50 hektarów) z obszaru całej Polski, które mogą być wykorzystane pod inwestycje przemysłowe. Dzięki temu inwestorzy mają ułatwiony dostęp do najbardziej atrakcyjnych nieruchomości.

Działki inwestycyjne sprzedawane są na przetargach nieograniczonych. Mogą w nich brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium i stawiły się we właściwym miejscu. Jest też możliwość zakupu ziemi na raty.

Od kilku lat ANR sprzedaje ok. 1 tys. hektarów gruntów inwestycyjnych rocznie. W 2014 r. sprzedaż przyniosła Agencji 250 mln zł. Ceny gruntów pod inwestycje są bardzo zróżnicowane od kilku tysięcy do kilku milionów złotych za hektar. Średnia cena 1 ha osiągnęła poziom 176,5 tys. zł., a w okolicach Warszawy było to ponad 547 tys. zł/ha.

Na gruntach inwestycyjnych nabytych od ANR powstały projekty inwestycyjne czołowych międzynarodowych koncernów: Opel, Toyota, Volkswagen(VW), Sharp, LG, Michelin, Electrolux, Auchan, Lidl, Jerónimo Martins, IKEA, McDonald's, Pittsburgh Glass Works, Viessmann oraz wiele innych