- Najważniejsze priorytety działań ARiMR to obecnie: wykorzystanie kończących się środków dostępnych jeszcze z PROW i dobre przygotowanie się do perspektywy 2014-2020 – mówi Andrzej Gross, prezes ARiMR.

Prezes podał terminy naboru wniosków dla trzech działań:

- nabór na działanie „Modernizacja  gospodarstw rolnych” trwał będzie  od 27 marca do 23 kwietnia w 8 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim;

- nabór na działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” będzie w dwóch turach: od 29 kwietnia do 10 maja nabór ogólnokrajowy dla podmiotów skonsolidowanych i centrów dystrybucji oraz grup producentów rolnych, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielni i spółek będących własnością tych grup i organizacji; a od 13 maja do 24 maja nabór dla wszystkich uprawnionych podmiotów działających w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego;

- nabór na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będzie od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, w których nie zostały wykorzystane limity środków (poza województwem wielkopolskim).