Listę laureatów zdominowało województwo warmińsko-mazurskie, z którego aż 10 projektów zyskało aprobatę jury. Wyróżniły się również województwa lubelskie i wielkopolskie, które w swoim gronie mają kolejno siedmiu i sześciu zwycięzców. Nagrodzone projekty ze wszystkich 13 województw dotyczą różnych dziedzin – aktywności społecznej, akcji kulturalnych, problemów, z którymi boryka się lokalna społeczność oraz wydarzeń sportowych.

W wyborze laureatów jury brało pod uwagę przede wszystkim ocenę techniczno-ekonomiczną oraz merytoryczną. W tej edycji zwrócono szczególną uwagę na wspólne działania i kolegialność realizowanych projektów, co wynikało ze zmian, jakie zaszły w regulaminie. Preferowane były zatem projekty tworzone we współpracy z innymi partnerami oraz wspólne przedsięwzięcia tzw. sieciowe, które swym zasięgiem obejmują obszar kilku gmin czy sołectw i są wspólnie realizowane przez inne podmioty. Takie projekty mogły liczyć na maksymalne wsparcie w wysokości 30 tys. złotych. Jednostkowa wysokość grantu dla danego stowarzyszenia nie przekroczyła natomiast kwoty 10 tys. złotych przy projektach z udziałem środków dodatkowych oraz 7,5 tys. złotych przy wnioskach bez dodatkowego wsparcia.

17 wniosków zakwalifikowanych zostało w ramach preferencji dla projektów współfinansowanych przy wsparciu środków dodatkowych, zaś 33 realizowane będą bez ich udziału. W ramach preferencji dla projektów sieciowych wybrano wspólny projekt dwóch organizacji. Łączna kwota dotacji dla wszystkich projektów to blisko 400 tys. złotych.

Dotychczasowe efekty realizacji Programu „Razem Możemy Więcej” to udzielenie dotacji, w ramach dotychczasowych siedmiu edycji programu, dla 288 projektów, na łączną kwotę 1 360 763 złotych.  Uwzględniając granty realizowanego wspólnie z Fundacją Polska Wieś 2000 programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, jest to już łącznie ponad 675 zrealizowanych projektów z całkowitą kwotą wsparcia przekraczającą 5,8 mln złotych.