Zakłada on kredyty na wznowienie produkcji, udzielane z dopłatą ARiMR do oprocentowania, poręczenia lub gwarancje kredytów na ten cel (wymagane jest oszacowanie strat przez komisję).

Prezes KRUS może odroczyć termin płatności składek, rozłożyć na raty lub umorzyć zaległe składki (na indywidualny wniosek).

Prezes ANR może rozkładać na raty i odraczać płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy, bez odsetek, oraz umarzać raty płatności czynszu (też na indywidualny wniosek złożony z protokołem oszacowania strat).

ARiMR wypłaci pomoc na ponowne obsianie wymarzniętego areału - na podstawie złożonego wniosku - w wysokości:

- 78 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta

- 114 zł na 1 ha powierzchni uprawy jęczmienia lub pszenżyta

- 136 na 1 ha powierzchni uprawy pszenicy oraz rzepaku lub rzepiku.

Samorządy zastosują ulgi w podatku rolnym.

Tylko w tym ostatnim przypadku nie postawiono wymogów:

- utraty 30 proc. średniej produkcji z ostatnich 3 lat albo 3 lat w okresie  pięcioletnim – z pominięciem lat o nawyższej i najniższej produkcji;

- straty powyżej 1050 zł – w drzewach i plantacjach wieloletnich o okresie użytkowania powyżej 5 lat.

Łączna kwota pomocy dla gospodarstwa rolnego (bez ulg podatkowych), nie może przekroczyć – w przypadku szkód spowodowanych w uprawach rolnych – 80 proc. kwoty  obniżenia dochodu (90 proc. dla ONW).

Pomoc jest obniżona o połowę, jeśli rolnik nie ubezpieczył co najmniej połowy powierzchni upraw.

Skutki projektu wyliczono na 100 mln zł.

Jak podaje MRiRW, projekty: „rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” oraz „uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania” zostały przekazane 26 marca wraz z prośbą o ich przedłożenie do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.