Organizacje branżowe zrzeszające producentów lub organizacje międzybranżowe zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, reprezentatywne dla określonej branży rolnej, mogą uzyskać dofinansowanie do realizacji programu promocyjnego lub informacyjnego.

Program ten wdrażany będzie przez minimum rok oraz w okresie dwóch lub trzech lat. Działania te mogą być prowadzone na rynkach krajów trzecich, a promocją mogą być objęte: wołowina i wieprzowina oraz przetwory spożywcze wytworzone na bazie tych produktów;mięso drobiowe, przetwory mleczne; wybrane napoje spirytusowe, świeże i przetworzone owoce i warzywa; przetwory ze zbóż i ryżu; len; żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego; oraz produkty ekologiczne i o chronionych nazwach geograficznych. Ostateczny termin składania propozycji programów upływa z dniem 31 marca 2010 roku o godz. 16.00.

Źródło: FAMMU/ FAPA/ farmer.pl