Zakup nowego sprzętu, modernizacja gospodarstwa, uruchomienie dodatkowej działalności pozarolniczej a nawet zmiana profilu produkcji. To decyzje, których podjecie rolnicy uzależniają od tego czy dostaną dofinansowanie. Ale najważniejsze pytanie to, kiedy ruszą nowe programy?
Jan Konopka, wieś Brześce: - Od jesieni zaczął się cały ruch szkoleniowy zarówno sołtysów izb rolniczych na temat jakie wspaniałości będą w roku 2007-13, a na każdym szkoleniu informują że państwo polskie nie wydało jeszcze przepisów wykonawczych.
A odpowiedzi na to samo pytanie różne. - Nie można tak dokładnie powiedzieć kiedy ten PROW ruszy jedni mówią, że w kwietniu drudzy że może w połowie roku a jeszcze inni że może na koniec roku. – dodaje Jan Konopka.
Zdaniem wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera na uruchomienie przynajmniej kilu działań z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie trzeba będzie długo czekać.
Andrzej Lepper: - My wnioski na renty strukturalne dla młodych rolników na inwestycje w gospodarstwach rolnych zaczniemy przyjmować na przełomie marca i kwietnia.
Pytanie tylko czy nie zostaną powtórzone błędy sprzed dwóch lat, kiedy nabór wniosków na kolejne programy ogłaszano w pośpiechu bez należnego przygotowania? Efekt tego był taki, że na rozpatrzenie wniosków rolnicy czekali, w niektórych przypadkach nawet rok, i tyle samo na wypłatę pieniędzy.
- Ja rolników naprawdę szczerze informuję jak polska pierwsza złożyła swój program do Brukseli i Bruksela do tej pory daje nam zgodę na to wszystko także nie ma żadnych zaniedbań ze strony resortu. – doaje Lepper.
W połowie marca ma ruszyć drugi etap szkoleń dla rolników dotyczący nowych programów. Doradcy są przygotowani na to, że rolnicy już będą chcieli poznać już szczegóły. To znaczy jak będzie wyglądał wniosek, jakie będą wymagane załączniki oraz kiedy i gdzie będzie można składać dokumenty. Czy ośrodki doradztwa rolniczego są przygotowane?
Andrzej Brzozowski z-ca kierownika MODR Poświętne: - Do tej pory nie wiemy nie mamy szczegółowych zasad jeszcze trwają dyskusje na temat chociażby włączenia do programu na lata 2007-13 dopłat dla gospodarstw niskotowarowych.
O tym jak potoczą się losy PROWU przekonamy się niebawem. Ale pytanie, kiedy pierwsi rolnicy dostaną dotacje z nowej puli środków wciąż pozostaje bez odpowiedzi.

Źródło: Agrobiznes