Dyskusja związana była z wizytą w naszym kraju przedstawicieli Komisji Europejskiej zaplanowaną na 19-21 kwietnia, podczas której będą mieć miejsce negocjacje z Rządem RP na temat ostatecznego kształtu PROW. Sekretarz Stanu w resorcie rolnictwa pan Henryk Kowalczyk zaprezentował pokrótce różnice w działaniach kontynuowanych w nowym okresie programowym w porównaniu z regulacjami zawartymi w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Na zatwierdzenie ostatecznej wersji PROW 2007-2013 Komisja Europejska ma czas do 23 czerwca, ale termin ten zostanie wydłużony o czas konsultacji i negocjacji ze stroną polską. Wobec powyższego, najbardziej optymistyczny wariant zakłada datę lipcową, bardziej realny jednak może okazać się termin wrześniowy.

W posiedzeniu wziął udział Wicepremier i Minister Rolnictwa Andrzej Lepper, który odniósł się również przy okazji spotkania z posłami do prac nad nowelizacją ustawy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W swej wypowiedzi zapewnił, że reforma ubezpieczeń rolników nie będzie polegać na zwiększaniu składek, choć Ministerstwo Finansów zakłada redukcje kosztów związaną z tym sektorem o ok. 3 miliardy złotych. Rozważane jest stworzenie dobrowolnego II filaru ubezpieczeń KRUS, który różnicowałby wielkość świadczeń emerytalnych.

Źródło: KRIR