Minister Marek Sawicki poinformował dziś na konferencji prasowej, jaki jest podział środków na poszczególne działania i poddziałania, planowane w nowym PROW.

Program został przyjęty przez Radę Ministrów i przesłany do konsultacji w Brukseli.

- Cały PROW jest rozdzielony na 16 działań i kilkanaście poddziałań – wyjaśnił minister. – W tym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich główny nacisk położyliśmy na dwa obszary: obszar związany z inwestycjami i budowaniem konkurencyjnego rolnictwa i obszar związany z ekologią.

Tę zapowiedź potwierdza rozkład budżetu: na priorytet „Konkurencyjność gospodarstw rolnych” trafi ponad 4,3 mld euro, na „Rolnictwo i środowisko” – 4,2 mld euro.

„Konkurencyjność gospodarstw rolnych” to takie poddziałania, jak: "Modernizacja gospodarstw rolnych" - z budżetem ponad 2,8 mld euro,"Restrukturyzacja małych gospodarstw" – prawie 750 mln euro, "Premie dla młodych rolników" – prawie 585 mln euro, "Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" – ponad 130 mln euro, "Rozwój usług rolniczych" – blisko 65 mln euro.

W ramach „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi” trafi do rolników ponad 2 mld 329 mln euro i to najwyższa pozycja budżetu w priorytecie „Rolnictwo i środowisko”. O połowę mniej środków przeznaczono na „Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne” – 1 mld 60 mln euro. Na „Rolnictwo ekologiczne” jest blisko 700 mln euro, a na „Scalanie gruntów” – prawie 139 mln euro.

A na jakie zmiany w porównaniu ze starym PROW minister zwraca uwagę? Jako „znaczący budżet” określa Marek Sawicki wsparcie dla grup producenckich i zapowiada, że dla wszystkich nowotworzonych grup wsparcie będzie wynosiło w pierwszym roku 10 proc, w kolejnym 8, 6, 4 i 4 – „tak, żeby z roku na rok to wsparcie administracyjne spadało”.

- Kontynuujemy budowę targowisk. Z pewnością trzeba się przyjrzeć doświadczeniom tym, które mamy w tej chwili, żeby jednak samorządy bardziej pilnowały tam konieczności sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych, aby z tych targowisk eliminować pośredników – zapowiedział Sawicki.

Będzie też zmiana w płatnościach ONW.

- Wprowadzamy degresywność tak, jak dla gospodarstw ekologicznych – zapowiedział. – 100 proc. płatności do 50 ha, 50 proc. - do 100 ha i 25 proc. do 150 ha Powyżej 150 ha nie będzie płatności ONW.

W odniesieniu do działań kierowanych do samorządów Sawicki zapowiedział skierowanie środków na infrastrukturę, „żeby nie były to tylko spotkania o charakterze towarzysko-świątecznym, ale żeby z tych środków budowano małą infrastrukturę na wsi”.