Ministerialne rozporządzenia, bez których nie ruszą oczekiwane przez rolników działania PROW, zostały uzgodnione z innymi ministerstwami oraz zaopiniowane przez organizacje społeczne – taką informację z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazał portalowi farmer.pl resort rolnictwa. Chodzi o działania „Modernizacja gospodarstw rolnych", „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz „Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007-2013.

Wszystkie cztery projekty uzyskały także warunkowe zwolnienie z Komisji Prawniczej (co może świadczyć o pośpiechu). Jednak minister rolnictwa podpisze je dopiero po uzyskaniu opinii Komitetu Rady Ministrów. Wtedy, po ogłoszeniu w dzienniku ustaw, wejdą w życie.

Na ostatnim posiedzeniu rządu ministrowie debatowali o przyszłorocznym budżecie. Sprawa PROW nie była tematem obrad. Kiedy trafi na kolejne posiedzenie, jeszcze nie wiadomo. W piątek rano w Centrum Informacyjnym Rządu nie umiano nam odpowiedzieć na to pytanie.

 Czytaj również o audycie w ARiMR

Źródło: Farmer.pl