PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

PROW w połowie realizacji

PROW w połowie realizacji

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przekroczył połowę okresu obowiązywania, ale wydawanie pieniędzy jest wciąż nad wyraz oszczędne.Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wynoszą 13 612 211 428 euro, w tym 8 697 556 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 914 654 614 euro wkładu krajowego.

Limit środków w z łotych to 58 131 915 161,54.

PROW WCIĄŻ KAPIE

Na koniec września 2017 r. złożono wnioski na 45,08 proc. limitu, zawarte umowy i wydane decyzje (czynne, bo dane te obejmują też wieloletnie umowy i odnoszą się do szacowanych wypłat dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązania w ramach PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 i które mogą być finansowane w ramach budżetu PROW 2014-2020) to 31,53 proc. limitu.

Zrealizowane płatności natomiast to 7 805 047 475,58 zł (1 815 055 200,32 euro) dla 874 764 beneficjentów, co stanowi 13,33 proc. limitu.

Czy można powiedzieć chociaż, że PROW się rozpędza? W ciągu ostatniego pół roku, od marca do września, zrealizowano płatności w wysokości 3,3 proc. limitu.

Udało się uniknąć konieczności zwrotu pieniędzy z alokacji pochodzącej z unijnego budżetu, a przekazanej w 2014 r. Te pieniądze trzeba było wykorzystać do końca 2017 r.

Alokacja wynosiła 1 569 517 638 euro, minimalny poziom wydatków ze środków EFRROW na koniec 2017 r., celem spełnienia zasady N+3 w odniesieniu do roku 2014 i z uwzględnieniem pomniejszenia o kwoty rezerwy wykonania, które będą rozliczane dopiero na zakończenie programu, wynosi ok. 1 475,4 mln euro. Prognozowane płatności na okres 01.09-31.12.2017 r. wynoszą ok. 360 mln euro.

Zwracać pieniędzy nie będzie trzeba.

Sukces?

Dla porównania: po czterech latach realizacji poprzedniego PROW, w zbiorczym sprawozdaniu okresowym z realizacji PROW 2007-2013 sporządzonym na koniec roku 2010 podano, że zrealizowano płatności ze środków publicznych na kwotę 19 801 456 026,52 zł.

Na koniec września tego roku mamy przekazane płatności w kwocie prawie 8 mld zł. Jest to więc o ponad 12 mld zł mniej, niż trafiło do beneficjentów w połowie poprzedniego PROW.

Budżet poprzedniego PROW był jednak o 4 mld euro większy. Jeśli tempo wydatkowania pieniędzy byłoby zbliżone w obu PROW, w połowie realizacji programu na kontach beneficjentów miało więc prawo być o ok. 2 mld euro, tj. o ponad 8 mld zł mniej, niż w 2010 r.

Na kontach beneficjentów brakuje więc, aby można było mówić o utrzymaniu tempa wydatkowania dostępnych z PROW środków, ok. 4 mld zł.

Tempo wydatkowania jest więc znacznie mniejsze niż wpoprzednim PROW.

JESIENNE NABORY I OPÓŹNIENIA

Od września do końca października tego roku przeprowadzono kilka naborów wniosków.

Rolnicy mogli występować o pomoc w ramach:

"Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej",

"Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa",

"Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000",

"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów",

"Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości".

Za wcześnie jeszcze mówić o tym, jak wiele wniosków złożono i jaką kwotę pieniędzy odbiorą beneficjenci.

Wiadomo już jednak na pewno, że opóźnia się ocena wniosków złożonych w niedawno zakończonych naborach, dla których terminy wydania decyzji upływały w październiku. ARiMR zawnioskowała, a MRiRW uznało to za zasadne, aby o 30 dni wydłużyć rozpatrywanie wniosków z "Restrukturyzacji małych gospodarstw" i "Ułatwiania startu młodym rolnikom". Jak podała agencja, nie do wykonania okazała się w 180 dni weryfikacja wniosków, głównie ze względu na niezbędne kontrole, które trzeba było przeprowadzić w gospodarstwach. Na wydłużenie terminu do 210 dni miało też wpłynąć wydłużenie postępowań prowadzonych w ramach innych programów pomocowych (np. "Modernizacja gospodarstw rolnych").

Opóźniono też rozpatrywanie wniosków na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej". To opóźnienie jest związane z zamiarem zwiększenia limitu: dotychczasowy, prawie 65 mln euro, wystarczał na ok. 650 operacji. Postanowiono o zwiększeniu limitu o ok. 117 mln euro, co pozwoli na dodatkowe dofinansowanie ok. 1170 wniosków. Na wsparcie mogą więc liczyć wszystkie kwalifikujące się do niego operacje. Termin na zawarcie umowy będzie wydłużony z 8 do 11 miesięcy, upłynie więc nie pod koniec października 2017, ale już w styczniu 2018 r.

PROW 2014-2020 ROZWINĄŁ OBSZARY WIEJSKIE?

Tylko około dwóch trzecich przekazanych w ramach PROW 2014-2020 pieniędzy trafia bezpośrednio do rolników. Pozostałe kwoty odbierają samorządy i przedsiębiorstwa.

W I kwartale 2018 r. planowane są nabory na:

"Modernizację gospodarstw rolnych" - obszar d (maszyny)

"Premie dla młodych rolników"

"Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - nabór na operacje z wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF)

"Restrukturyzację małych gospodarstw" - nabór na operacje z wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W grudniu 2017 r. ma być podany termin naboru wniosków dla zakładów przetwórczych z poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" typ operacji "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych". Nabór będzie już w I kwartale 2018 r. Rolnicy mają składać wnioski o ten rodzaj pomocy dopiero w końcu 2018 r.

Wciąż nie mogą się doczekać uruchomienia działania obejmującego "Transfer wiedzy i innowacji".

Zerowe są zrealizowane płatności obejmujące operacje:

"Transfer wiedzy i działalność informacyjna"

"Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw"

"Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000"

"Scalanie gruntów"

"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego

w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych"

• "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej"

• "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

• "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych"

• "Współpraca"

• "Pomoc techniczna".

Najwięcej limitu wydatkowano natomiast na:

"Renty strukturalne" - 62,35 proc.

"Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" - 30,77 proc.

"Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" - 27,86 proc.

"Rolnictwo ekologiczne" - 21,86 proc.

"Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" - 17,83 proc.

"Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" - 12,55 proc.

"Premie dla młodych rolników" - 12,44 proc.

"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" - 10,66 proc.

Realizacja płatności dla pozostałych działań nie przekracza 10 proc., a nierzadko tylko niewiele przekracza 0proc.

PROW NIEPOTRZEBNY?

Podczas organizowanej przez prezydencję maltańską wymiany poglądów nt. przyszłości WPR po 2020 roku Polska podkreśliła "konieczność wzmocnienia finansowego II filaru WPR i jego koncentracji na redukcji różnic rozwojowych sektora rolnego, wzmacnianiu globalnej konkurencyjności producentów i przetwórców rolnych UE, a także pobudzaniu działalności gospodarczej, społecznej i środowiskowej na obszarach wiejskich".

W UE mówi się też o potrzebie uproszczenia przepisów WPR i zmniejszeniu obciążeń administracyjnych związanych z jej wdrażaniem. Ma to również znaczenie dla PROW, choć trudno ocenić, czy trudności we wdrażaniu wynikają na pewno z unijnych przepisów. Na przykład polskie rozporządzenie dotyczące premii dla młodych rolników z PROW 2007- 2013 było 12 razy nowelizowane. Obecnie w ARiMR wszczęto postępowania administracyjne dotyczące ustalenia kwot nienależnie pobranych płatności wobec 3588 młodych beneficjentów, a 882 z nich musiało zwrócić całą pomoc. W aktualnym PROW 3 osoby, spośród tych, które otrzymały I ratę premii dla młodych rolników, dobrowolnie zrezygnowały z tej pomocy i zwróciły wypłacone przez ARiMR pieniądze.

Lepiej się nie wikłać, nawet za 100 tysięcy premii?...

Czy w roku wyborczym PROW przyspieszy? Alokacja przekazana Polsce w 2015 r. była niższa niż ta z 2014, wyniosła 1 175 580 560 euro. Musi być wydana do końca 2018 r. Ale przecież może też być wydana alokacja z 2016 r.... Z budżetu krajowego trzeba dodać ok. połowę kwoty stanowiącej unijną alokację.

Rolnicy chętnie angażują swoje pieniądze, licząc na udział państwa i UE w inwestycjach. Argumentem przemawiającym za korzystaniem z tych środków jest fakt, że już sama możliwość ich otrzymania wpływa na ceny wielu inwestycji. Rolnicy nie są jedynymi beneficjentami środków unijnych do nich adresowanych - pośrednio korzystają też producenci. Bez pieniędzy z PROW ceny rosną, a wsparcia nie ma.

Czas coś z tym zrobić - inaczej grozi nam stagnacja w rozwoju obszarów wiejskich.

Artykuł ukazał się w listopadowym wydaniu miesięcznika "Farmer"Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)

 • Miki2 2018-01-02 02:25:45
  Truemistrz z 70% mam 40 w tamtym roku identyczny wniosek bez błędów i bylo wiecej reszta kasy zawsze w czerwcu sami w arimr przepraszają bo nie jest tak jak góra mówi. O moje wlosy się nie martw ja pisze co myślę o artykule a ty czepiasz się mnie kto ma problem ze sobą?
 • TrueMistrz 2018-01-01 15:52:08
  True Mistrz czyi dipowłas prezesa True=lojalny czyli lizus teraz już wiemy o co ci chodzi.
 • TrueMistrz 2018-01-01 15:49:47
  a jak ma być wykorzystane jak ARiMR czepia się o ble co wiec nie idzie ni jak..... Za Sawickiego chłop piorunem mino że nie był to idealny minister to co teraz powiedzieć?
 • Andrzej Juda 2017-12-31 22:19:47
  @TrueMistrz pisowski kundelku. Wysil trochę swoją mózgownicę. Idziesz z tymi wpisami na masówkę, chcesz wyrobić się normą przed końcem roku? Nawet matołki co ci zleciły tą robotę potrafią czytać i nie zapłacą ci za takie teksty. Będziesz miał dodatkową odpytkę ze znajomości Hasbara Handbook.
 • TrueMistrz 2017-12-31 19:47:30
  @Miki2, twoim zdaniem przeszacowane, skąd takie zdanie, a no z słuchania gumofców których reprezentuje Kosiniak :)
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.231.229.89
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.