Autorzy opracowania ocenili, że w większości przypadków podział środków finansowych na działania PROW okazał się trafny. Wszystkie środki – jak wynika z analizy dynamiki płatności – zostaną wykorzystane terminowo i nie zaspokoją wszystkich potrzeb rolników. Największy niedobór środków jest widoczny w rentach strukturalnych, młodym rolniku, grupach producentów oraz modernizacji.

Jest niebezpieczeństwo, że nastąpi przerwa w finansowaniu z PROW. Stąd sugestia, aby „ostatnie dwa lata wdrażania programu rozsądnie przemyśleć pod kątem dokonywanych realokacji i przeprowadzanych naborów, tak aby możliwie maksymalnie urozmaicić ofertę działań wciąż możliwych do finansowania. Konieczne jest też wykorzystanie istniejących środków – np. w ramach KSOW, Pomocy Technicznej, „Szkoleń zawodowych rolników” czy „Korzystania z doradztwa” – do przygotowania beneficjentów na wyzwania nowego okresu programowania.”