Unijne pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dostanie osiem samorządów, siedem z nich podpisało umowy: Czyżew, Drohiczyn, Grajewo, Gródek, Nowogród, Perlejewo i Szczuczyn. W najbliższych dniach umowę podpisze jeszcze Augustów.

To pierwszy konkurs z PROW, w którym można było uzyskać dotacje na targowiska.

Wicemarszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko podkreślił, że lokalne rynki targowe w Podlaskiem w większości są niedostosowane do handlu. Dodał, że inwestycje targowe mają wspomóc rozwój handlu lokalnymi produktami.

Większość gmin dostała po ok. 1 mln zł dotacji. Mniej - ponad 700 tys. zł - otrzymały: Drohiczyn i Gródek. Z UE pochodzi 75 proc. wartości netto inwestycji, reszta to wkład własny samorządów.

Targowisko zmodernizuje m.in. gmina Szczuczyn. Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński powiedział, że obecne targowisko nie spełnia norm "ani użytkowych, ani sanitarnych". Plan inwestycyjny zakłada, że targowisko będzie mieć utwardzoną i zadaszoną powierzchnię. Powstanie infrastruktura sanitarna, budynek administracji i parkingi. Będą wydzielone też strefy do handlu zwierzętami, materiałem siewnym, produktami chemicznymi i artykułami przemysłowymi. Teren będzie ogrodzony i oświetlony. W kwietniu powinien być znany wykonawca tej inwestycji.

Dniem targowym w Szczuczynie jest wtorek. Tradycja targów w tej miejscowości sięga XIX wieku - mówi burmistrz. Podkreśla, że nowy targ pozwoli okolicznym rolnikom i wytwórcom w dobrych warunkach sprzedawać bezpośrednio ich produkty, głównie świeże warzywa i owoce.

W Grajewie nowe miejskie targowisko powstanie nieopodal obecnego. Miasto chce poprawić kupcom warunki handlu, które teraz są prowizoryczne. Burmistrz Grajewa Adam Kiełczewski mówi, że połowa nowego placu handlowego będzie zadaszona. Będzie kanalizacja i nowe boksy handlowe. - Będzie to targowisko na miarę XXI wieku - powiedział Kiełczewski. Grajewskie targowisko działa codziennie, ale specjalnym dniem targowym jest piątek. Ponadto w niedziele odbywają się tam targi gołębi, na które przyjeżdżają hodowcy z różnych stron Polski.

W tym roku w Podlaskiem będzie jeszcze jeden konkurs na dofinansowanie modernizacji targowisk. Na ten cel jest jeszcze 3 mln zł z UE. Pieniędzy może być więcej, gdyż po przetargach, które prowadzą gminy, które dostały dotacje, mogą się pojawić oszczędności w programie - powiedziała dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w urzędzie marszałkowskim Elżbieta Filipowicz.