Wszystkie punkty przedszkolne zostały dofinansowane w latach 2008-2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 50 mln zł. W sumie ze środków unijnych skorzystało 208 wiejskich placówek przedszkolnych, do których uczęszcza 4 tys. dzieci.

Przed rokiem 2008 w województwie podlaskim w 47 gminach brakowało przedszkoli - obecnie nie ma ich już tylko w 11 gminach.

- Pobudziliśmy aktywność samorządów, szkół, firm i organizacji pozarządowych do tworzenia punktów przedszkolnych. Najgorsza sytuacja była na Suwalszczyźnie i w okolicach Białegostoku. To były białe plamy na mapie w tym zakresie. Teraz wygląda to zdecydowanie lepiej - powiedział członek zarządu województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski.

Wyjaśnił, że wszystkie gminy wiejskie, które były zainteresowane stworzeniem takich ośrodków w ostatnich latach, otrzymały fundusze na swoje projekty. Według Cieślukowskiego, było to możliwe dlatego, że w pierwszej kolejności pieniądze otrzymywały gminy, gdzie nie było w ogóle przedszkoli. Cieślukowski liczy, że pozostałe gminy także włączą się do programu tworzenia przedszkoli.

- Dzięki środkom unijnym, oprócz opieki podstawowej, dzieci ze wsi mogły skorzystać z nauki języka angielskiego, z zajęć rytmiki, edukacji regionalnej i terapii logopedycznej - zaznaczył Cieślukowski.