Znany jest już kurs wymiany PLN/EUR, po którym przeliczane będą stawki płatności bezpośrednich za 2011 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest data określona w art. 45 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, a więc ostatni kurs wymiany walut ustalony przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana. W przypadku kampanii 2011 r. był to dzień 30 września 2011 r., a kurs określony na ten dzień przez Europejski Bank Centralny wynosi 4,4050 PLN/EUR.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekty stosownych rozporządzeń w sprawie stawek poszczególnych płatności, które zakładają określenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, tj.:

– Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 710,57 PLN/ha;

– uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 274,21 PLN/ha;

– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1 476,08 PLN/ha;

– płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) – 396,14 PLN/ha;

– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 173,33 PLN/tonę;

– przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich – 1 762 PLN/ha (łącznie część unijna i krajowa);

– płatność cukrowa – 55,60 PLN/tonę;

– płatność do krów – 410,03 PLN/szt.;

– płatność do owiec – 102,69 PLN/szt.;

– specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 219,19 PLN/ha.

Ostateczne wysokości stawek, które zostaną wykorzystane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do naliczania płatności rolnikom, będą znane po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. po opublikowaniu stosownych rozporządzeń. Do tego czasu podane wartości stanowią jedynie stawki proponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto wymaga zaznaczenia, że stosownie do art. 29 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, wypłata płatności będzie następowała w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.