Dopłaty bezpośrednie oraz dopłaty z tytułu ONW już kilku lat są wypłacane w grudniu. W minionych kampaniach prezesi Agencji skupiali się na ich realizacji w ostatnim miesiącu roku i rzucali wszystkie siły kadrowe Agencji do ich realizacji.

Deklaracja ministra rolnictwa o przyspieszonej wypłacie dopłat, tak, żeby już w grudniu większość z nich trafiła na konta rolników nie jest niczym nowym. W poprzednich dwóch – trzech latach Agencja właśnie tak robiła. Dopłaty bezpośrednie są działanie, które od lat przebiega bardzo sprawnie.

Agencja w ramach dopłat bezpośrednich wypłaci od 1 grudnia 2009 r. blisko 10 mld zł, z tego 8,5 mld zł dopłat do gruntów rolnych oraz 1,3 mld zł z tytułu ONW. Dopłaty z roku na rok zwiększają się, a wynika to z ustaleń sprzed akcesji Polski do Unii Europejskiej.

W 2004, czyli pierwszym roku akcesji Polski do UE rolnicy w ramach dopłat do gruntów rolnych i ONW otrzymali 6,43 mld zł; w 2005 r. – 6,69 mld zł, rok później blisko 7 mld zł. Od 2006 roku Agencja wyraźnie przyspieszyła wypłaty dopłat bezpośrednich.

W grudniu 2006 r. wypłaciła rolnikom blisko 4 mld zł., czyli ok. 60 proc. dopłat bezpośrednich.

Źródło: farmer.pl