Dobra wiadomość dla "pszczelarzy - maruderów". ARiMR właśnie poinformowała, że został wydłużony termin na składanie wniosków o refundację w ramach działań: „Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu pszczelarskiego” w roku pszczelarskim 2022.

Pomoc przyznawana jest w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Wnioski o refundację należy składać w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 15 sierpnia 2022 r. Natomiast wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w ramach tych działań muszą być poniesione do 31 lipca 2022 r. (art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1368).

Przypomnijmy, mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” przewiduje dofinansowanie m.in. takich działań,  jak zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy, racjonalizacja sezonowego przemieszczania uli, wsparcie zasiedlania uli,  współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie wdrażania stosowanych programów naukowo-badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich, a także poprawa jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na rynku.

O pomoc w ramach tego mechanizmu mogą ubiegać się związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy,
spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej oraz jednostki naukowo – badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską.