Sprawdź, odpowiadając na pytania, czy możesz ubiegać się o rentę strukturalną, w ramach działania „Renty strukturalne” PROW 2007-2013. Nowe zasady przydziału środków finansowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już obowiązują. Od 30 czerwca br. ARiMR będzie przyjmowała wnioski.

1. Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?

2. Ukończyłeś 55 lat?

3. Nie masz ustalonego prawa do emerytury i renty?

4. Prowadziłeś nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożeniu wniosku o rentę strukturalną?

5. W ostatnich 10 latach minimum 5 lat podlegałeś ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS?

6. Przekażesz gospodarstwo rolne w sposób trwały o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha (dotyczy woj. małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego) lub co najmniej 3 ha (dotyczy pozostałych województw)?

7. Przekażesz gospodarstwo rolne następcy w drodze przeniesienia notarialnego własności lub innemu rolnikowi/rolnikom na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw? Następca to osoba fizyczna, która nigdy wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej.

8. Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego jest równa bądź większa od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie lub kraju?

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w poszczególnych województwach oraz średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju za rok 2007 (dane ARiMR).

Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2007 (w ha)

Województwo dolnośląskie

15,08

Województwo kujawsko

Sprawdź najnowsze oferty dla rolnika!
Podziel się

Komentarze 0