Proponowany przez H. Rompuya budżet na Wspólną Politykę Rolną w okresie od 2014 do 2020 roku ma się zmniejszyć o 21,5 mld euro w porównaniu do propozycji KE, w tym cięcia środków dla I filara (wsparcie bezpośrednie) mają wynieść 13,2 mld euro, a dla II filara (rozwój obszarów wiejskich) – 8,3 mld euro.

Jak podaje FAMMU/FAPA, ponad połowa krajów członkowskich popiera propozycję KE dotyczącą zamrożenia w ujęciu nominalnym wysokości funduszy przeznaczonych na WPR w kolejnej perspektywie finansowej, pomimo iż w ujęciu realnym oznaczałoby to 12 proc. spadek płatności bezpośrednich.

Nowy projekt budżetu pozostaje przy uwarunkowaniu wypłaty 30 proc. płatności bezpośrednich od spełniania kryteriów ekologicznych (zazielenianie), jednak ze wskazaniem na konieczność pewnej elastyczności dla krajów członkowskich w wyborze kryteriów i z zaleceniem uniknięcia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych.

Jak na razie większość krajów członkowskich oraz Parlament Europejski popiera projekt Komisji.

Końcowy kształt perspektywy finansowej będzie przedmiotem negocjacji na szczycie w dniach 22 i 23 listopada br. , po czym PE musi wyrazić swoją zgodę na kompromisowy projekt.