Największy wzrost procentowy nowych umów w 2011 r. nastąpił w województwie lubelskim (o 14,3  proc.), łódzkim (o 13,5  proc.) i mazowieckim (o 13,13 proc.). W sześciu województwach kontraktacja na koniec grudnia 2011 r. przekraczała średnią, w tym najbardziej – w opolskim (96 proc.), pomorskim (93,3 proc.) i wielkopolskim (91,4 proc.).

Dla porównania od końca grudnia 2010 r. poziom wydatkowania wzrósł najbardziej w województwach: świętokrzyskim (21,4  proc.), podkarpackim (19,4 proc.) i wielkopolskim (18,8 proc.).

Dotychczas najwięcej umów w RPO podpisano w obszarze transportu – blisko 30 proc. wartości projektów. Druga w kolejności jest przedsiębiorczość – 22 proc. środków.

Dzięki środkom z RPO wybudowano do tej pory ok. 362 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, przebudowano ok. 3 613 km dróg, wsparto 3760 przedsiębiorstw. Wybudowane zostanie 13 504 km sieci Internetu szerokopasmowego.

Doposażono bądź przebudowano łącznie 345 instytucji ochrony zdrowia. Wsparciem objęto łącznie 405 obiektów infrastruktury szkół, w tym szkół wyższych. Przebudowano bądź wybudowano 546 obiektów turystyczno-rekreacyjnych.

Zatwierdzone zostały również zmiany do wszystkich 16 RPO. Dzięki nim w dyspozycji marszałków znalazło się dodatkowo 512 mln euro z krajowej rezerwy wykonania, 150 mln euro z dostosowania  technicznego oraz 60 mln euro na wsparcie usuwania skutków powodzi i kryzysu w poszczególnych województwach.

Środki te zostaną wykorzystane przede wszystkim w obszarze transportu, przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej, energii i społeczeństwa informacyjnego.