Pieniądze przekazane są przez Agencję Rynku Rolnego w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej "Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego". Jest to pomoc z UE dla tych producentów cukru, którzy zdecydowali się zaprzestać lub ograniczyć produkcję w ramach kwot. Są do niej uprawnieni plantatorzy buraka cukrowego, którzy w wyniku procesu restrukturyzacji utracili prawo do uprawy i dostawy buraka oraz usługodawcy, którzy świadczyli usługi zbioru lub doczyszczania.

Rekompensaty mają trafić do rolników i usługodawców do 25 sierpnia 2009 r. po kursie ustalonym przez Europejski Bank Centralny 1 euro – 4,4762 zł.

Pomoc została wypłacona plantatorom Nordzucker Polska – ponad 5 mln euro. Natomiast blisko 9 tys. rolników i usługodawców KSC otrzymało w sumie 194 mln zł. W ciągu trzech lat spółka wpłaciła do Funduszu Restrukturyzacyjnego około 1 miliard złotych. W ramach pomocy otrzymała 557 mln zł z czego 194 mln przekazała w ramach rekompensat.

BSO Polska wypłaciła już prawie całość środków, bo 99,5 proc. pomocy. Resztę ma zamiar przekazać najpóźniej do połowy sierpnia. Cukrownia Leśmierz również w pierwszej dekadzie następnego miesiąca zamierza wypłacić całość pieniędzy. Natomiast na 23 lipca plantatorzy otrzymali 60 proc. pomocy, ale już kolejne transze są w trakcie realizacji. W Südzucker i Pfeifer&Langen pomoc zostanie wypłacana w pierwszej połowie sierpnia.

Źródło: farmer.pl