Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że rozporządzenie Komisji Europejskiej określające nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce będzie opublikowane jutro, 29 marca br. W życie wejdzie następnego dnia.

Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia, producentowi rolnemu, który był posiadaczem świń pochodzących z obszarów dotkniętych ograniczeniami weterynaryjnymi w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, i sprzedał je w okresie od 26 lutego do 25 maja 2014 roku przysługuje wsparcie finansowe.

Rekompensaty dla producentów rolnych będą przysługiwały za dostarczone do ubojni świnie z terenów, które obejmowały:

A. W okresie od 26 lutego do 28 marca 2014 r.:

- powiat sejneński;

- w powiecie augustowskim gminę Płaska, gminę Lipsk, gminę Sztabin;

- powiat sokólski;

- w powiecie białostockim: gminę Czarna Białostocka, gminę Supraśl, gminę Zabłudów, gminę Michałowo, gminę Gródek;

- powiat hajnowski;

- powiat bielski;

- powiat siemiatycki;

- powiat łosicki;

- powiat bialski wraz z miastem Biała Podlaska;

- powiat włodawski.

B. Od 29 marca 2014 r. z terenów województwa podlaskiego:

- w powiecie sejneńskim: gminę Giby i gminę Sejny wraz z miastem Sejny;

- w powiecie augustowskim: gminę Lipsk i gminę Płaska;

- w powiecie białostockim: gminę Czarna Białostocka, gminę Gródek, gminę Supraśl, gminę Wasilków i gminę Michałowo;

- w powiecie sokólskim: gminę Dąbrowa Białostocka, gminę Janów, gminę Krynki, gminę Kuźnica, gminę Nowy Dwór, gminę Sidra, gminę Sokółka i gminę Szudziałowo.

Jak informuje MRiRW, wsparcie finansowe (rekompensaty) będzie udzielane do świń o masie od 50 kg oraz macior o masie od 160 kg. Wsparcie to określono na poziomie 35,7 euro/100 kg masy tuszy. W przypadku tusz o masie powyżej 100 kg wsparcie będzie ograniczone do 35,7 euro/tuszę. W przypadku tusz poniżej 100 kg poziom wsparcia będzie odpowiednio redukowany. Producenci chcący uzyskać wsparcie będą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego. W celu udokumentowania posiadania i sprzedaży świń wnioskodawcy będą zobligowani do przedstawienia kopii:

- faktur sprzedaży świń,

- świadectw zdrowia świń i pozwoleń na przemieszczanie świń objętych fakturami,

- informacji o masie sprzedanych zwierząt.