- Chcemy możliwie ograniczyć wpływ pandemii na rekrutację. Bez wątpienia obecna sytuacja skupia uwagę bardzo wielu osób, również młodych, na sprawach najistotniejszych – zdrowiu i rodzinie. Mam nadzieję, że dzięki dłuższej rekrutacji umożliwimy większej liczbie uczniów ubieganie się o stypendia – komentuje Joanna Gajda-Wróblewska, menedżerka ds. projektów społecznych w Fundacji BNP Paribas.

Program stypendialny Klasa organizowany jest już po raz 19. Fundacja BNP Paribas wyłoni 50. tegorocznych ósmoklasistów, którzy otrzymają szansę rozpoczęcia nauki w najlepszych liceach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina i Gdyni. Fundacja pokryje koszty ich zakwaterowania i wyżywienia przez cały okres nauki w liceum, zakup podręczników, wycieczki szkolne, kieszonkowe i inne opłaty, ufunduje wakacyjny obóz językowy oraz stypendium na pierwszym roku studiów.

Program kierowany jest do młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości (do 100 tys. mieszkańców), pochodzących z mniej zamożnych rodzin (dochód na osobę nieprzekraczający 1 200 zł). By ubiegać się o stypendium, uczeń powinien wykazać się średnią powyżej 4,5 lub tytułem laureata bądź finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego, dodatkowymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi, chęcią rozwoju i zaangażowaniem społecznym.