Ministerstwo Rolnictwa podsumowało działanie 113 PROW „Renty strukturalne”.

Działanie miało na celu poprawę struktury agrarnej w kraju oraz przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika.

Pomoc była kierowana do osób w wieku przedemerytalnym, które zdecydowały się na przekazanie gospodarstwa i zaprzestanie działalności rolniczej.

Przeprowadzono trzy nabory wniosków:  w roku 2007, 2008, 2010 i w efekcie przyznano pomoc dla 20 067 beneficjentów. Z budżetu działania wypłacane są też renty przyznane w ramach PROW 2004-2006 dla 53 216 beneficjentów.

Dotychczas wydatkowano 73,53 proc. budżetu działania.

Kolejne nabory wniosków nie będą przeprowadzane.

A jakie są efekty przeprowadzonego działania?

Spośród przekazanych gospodarstw zostało przekazanych 45,5 proc. na powiększenie innego gospodarstwa, a 54,5 proc. na rzecz następcy. Łącznie rolnicy przekazali gospodarstwa o powierzchni 239 057,31 ha. Średni wiek rolników przejmujących gospodarstwa wynosił 32 lata – podsumowało Ministerstwo Rolnictwa.