Osoba, która skorzystała z SAPARD, może również przejść na rentę strukturalną – orzekło ministerstwo. Ale, uwaga! Nie dotyczy to wszystkich. Wspólnotowe prawo wymaga, aby rolnik, który skorzystał z SAPARD, przez 5 lat utrzymał gospodarstwo – słowem, był jego właścicielem. Wtedy jednak, gdy większość rolników podpisywała umowy o dotacje w ramach tego programu, Polska nie była członkiem Unii Europejskiej – nie byliśmy więc zobligowani do stosowania prawa unijnego w pełnej rozciągłości. Zaszłości rozwiążemy – zdaniem resortu rolnictwa – tak, że w razie przekazania gospodarstwa za rentę strukturalną, nowy właściciel powinien zadbać o utrzymanie celów założonych w SAPARD przynajmniej do momentu upływu 5 lat od otrzymania ostatniej płatności.