PRZEGLĄD PRASY: Projekt rozporządzenia ministra, na podstawie którego program rentowy może zostać wznowiony, jest już uzgodniony z Komisją Europejską – pisze Maria Balicka. Bez większych poprawek KE przyjęła go 24 maja b.r.

Niestety w tej edycji programu rent strukturalnych świadczenia będą niższe. Budzi to najwięcej zastrzeżeń rolników. Stara renta wynosiła średnio ponad 1550 zł. dla jednej osoby. W nowym programie będzie to niecałe 900 zł. jest to i tak więcej niż wynoszą świadczenia z KRUS.

Zdaniem resortu rolnictwa pieniędzy było za mało i trzeba było zmniejszyć wysokość rent, by więcej rolników mogło z nich skorzystać.
Poprzednia renta wynosiła od 210 do 400 proc. najniższej emerytury i wypłacana była przez 10 lat. W ostatniej wersji programu kwotą bazową jest 150 proc. do maksymalnej 250 proc. Pieniądze wypłacane będą do ukończenia 65 roku życia, potem rolnik przejdzie na rentę KRUS.

Aby ubiegać się o rentę strukturalną, trzeba przekazać w sposób trwały gospodarstwo o powierzchni co najmniej 3 hektarów fizycznych.

Źródło: Dziennik Wschodni