W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano zapowiedź projektu noweli ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jej celem jest poszerzenie katalogu upraw, do których państwo dopłaca rolnikom do składek ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia - huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych, są stosowane w przypadku upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych.

"Zmiany zaproponowane w projektowanej ustawie są odpowiedzią na wnioski zgłaszane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z rosnącą popularnością upraw słonecznika, facelii, lnu, konopi oraz gryki, które są ważnym elementem w działalności rolniczej. Wprowadzenie proponowanych zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwi ubezpieczanie szerszego katalogu upraw rolnych przez producentów rolnych" - podkreślono.

Po nowelizacji przepisów, katalog upraw objętych dopłatami do składek ubezpieczenia ma właśnie zostać rozszerzony o słonecznika, facelię, len i konopie. Doprecyzowana ma być również uprawa gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu.