Jak poinformowało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pomoc będzie udzielana na wniosek producenta drobiu.

"Do wniosku producent rolny musi dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków" - poinformowano w komunikacie. Z pomocy będą mogli korzystać producenci rolni - mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa.

Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby, w wysokości 25 zł w przypadku indyka lub strusia, 15 zł - kaczki lub gęsi, 5 zł - w przypadku kury, perlicy lub przepiórki, 4 zł - pozostałych gatunków drobiu.

Jak podkreślił resort, z pomocy będą korzystać producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy prowadzą gospodarstwo w rozumieniu ustawy z marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Ministerstwo wyjaśniło, że rekompensaty nie będą przysługiwały producentom rolnym, których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków; których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, które nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, a wydano decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi drobiu; których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wobec których wydano decyzję nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą utrzymywania w gospodarstwie drobiu.

"Podstawę prawną do uruchomienia rekompensat dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, położonych na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, stanowi ogłoszone 26 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 166 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - poinformował resort.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował we wtorek, że trzydzieste szóste ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 741 sztuk ptaków (kury, pawie, perliczki, bernikle, kaczki), położonym w miejscowości Poręba Żegoty (gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych 30 stycznia 2017 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Ptasia grypa nie jest szkodliwa dla człowieka, ale przynosi duże straty. Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów drobiu w UE.