- Teraz jest czas na dokonanie niezbędnych korekt w zakresie planowanej ilości punktów w każdym z gospodarstw, aby niepotrzebnie nie obciążać rolników działaniami punktowanymi, w przypadku gdyby do pozyskania dofinansowania wystarczyła minimalna ilość punktów – zauważa jeden z doradców, zajmujących się wypełnianiem wniosków i pyta o stan wykorzystania środków na „Restrukturyzację”.

Jak przekonuje nasz czytelnik, to ważna informacja:

- Ważne z mojego punktu widzenia oraz punktu widzenia rolnika jest to, aby bez potrzeby nie nakładać na rolnika żadnych zobowiązań bez naprawdę istotnej potrzeby. I w sytuacji, kiedy wystarcza minimalna ilość punktów 7 nie ma najmniejszej potrzeby planować rolnikowi 10, 12 czy 14 punktów, bo to są obciążenia nic niewnoszące do tego programu. Dlatego tak ważna jest wiedza o tym, czy wystarczy dla wszystkich, którzy złożyli wnioski, czy jednak muszą ze sobą konkurować ilością punktów i być nieco wyżej na liście rankingowej w tej grupie osób, dla których przewidziana ilość środków na pewno wystarczy.

Nie wiem, czy takie "uzupełnianie wniosków" powinno mieścić się w korekcie, ale zapytałam w agencji o szczegóły podsumowania ostatniego naboru.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ostatnim naborze w ramach poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” z PROW wpłynęło 20 621 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 1 237,26 mln. „Szacujemy, że dla wszystkich, którzy złożyli wnioski i spełniają kryteria przyznania pomocy (m.in. w zakresie wymaganej minimalnej liczby punktów), wystarczy środków finansowych” – podaje agencja.

Z ostatnich sprawozdań dotyczących wykorzystania środków PROW (stan na koniec sierpnia) wynika, że z dostępnych na „Restrukturyzację” 2 927 994 915,38 zł wydano decyzje na 93 proc. limitu, a wypłacono 2 192 208 000 zł, co stanowi 75,73 proc. limitu.

Wydano dotąd 45 385 decyzji, a złożono 75 414 wniosków.

Zatem nie wydano jeszcze decyzji na wszystkie wnioski złożone rok temu. Cóż, nic dziwnego, jeśli korektę wniosków pojmuje się tak szeroko…

W ubiegłym roku ARiMR informowała również, że pieniędzy wystarczy dla wszystkich składających wnioski.

Więcej:

Pieniędzy wystarczy dla wszystkich wnioskujących o „Restrukturyzację małych gospodarstw”

Środki na „Restrukturyzację małych gospodarstw” zostały obcięte na rzecz innych działań PROW.

Więcej:

Jakie przetasowania środków nastąpiły w ramach PROW 2014-2020?

O ostatnich zmianach w zasadach przyznawania tej pomocy czytaj:

Zmiany w „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW